Bestuur

Het bestuur van de Stichting Kunst Rond Den Dolder bestaat uit:

  • Gea Schmidt (voorzitter/PR)
  • Gera Hoogland (secretaris, mediavormgeving en PR)
  • Joke de Pater (penningmeester)
  • Hetty Beekman (sponsoring en vrijwilligers coördinator)

De Stichting is in beraad over haar voortgang. De bestuurders zijn onbezoldigd.

Beleidsplan:

De Stichting Kunst Rond Den Dolder wil het culturele leven aantrekkelijker maken voor de bewoners van Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide, alsook voor toeristen en kunstliefhebbers, zodat ook toerisme bevorderd wordt.

De Kunstroute vindt jaarlijks plaats. Het aantal deelnemers bedraagt ongeveer 50, zij allen zijn woonachtig in de plaatsen of hebben er hun atelierruimten.

De kunstenaars hebben hun atelier open voor publiek of exposeren in gebouwen die daarvoor ter beschikking zijn gesteld of afgehuurd.

Middels een brochure of via de website van de Stichting kunnen bezoekers een route uitstippelen en per fiets of auto de route bekijken.

Voorafgaand aan het kunstweekend vindt een feestelijke opening plaats voor de deelnemende kunstenaars om elkaar te leren kennen en te ontmoeten.

Doelstelling

Het organiseren van kunstexposities en overige culturele activiteiten in de plaatsen Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heiede en de jaarlijkse kunstroute.

Financiële verantwoording

jaaroverzicht-krdd-2016

RSIN NUMMER: 855026819

Fiscaal nummer 62951688